Bygg en Obby

Nu ska vi skapa en Obby

 1. Öppna Roblox Studio och skapa ett nytt Baseplate-projekt

 2. Ladda ner BeginnerScriptingGameKit.

 3. Du behöver logga in om du inte redan är inloggad, använd:

  • user:"X_kodskolanknivsta"
  • pass: Vinter2023!!
 1. Sök efter "BeginnerScriptingGameKit"
 1. Välj den och ladda ner den till ditt "Inventory"
 1. Logga in på Roblox, https://www.roblox.com/login

  • user:"X_kodskolanknivsta"
  • pass: Vinter2023!!
 2. Gå till ditt Inventory, och öppna BeginnerScriptingGameKit.

 1. Välj "Try In Studio". Fråga om du behöver hjälp!

Nu kan vi börja programmera.!!


 1. Flytta "Key" till "Replicated Storage".

Scripta Kill Bricks.

 1. Högerklicka på "ReplicatedStorage" och välj "Insert object..." och välj "Script". Ge den namnt "KillScript"

 2. Lägg in de här instruktionerna.

script.Parent.Touched:Connect(function(hit)
	if hit.Parent:FindFirstChild("Humanoid") then
		hit.Parent.Humanoid.Health = 0
	end
end)

 1. Högerklicka på "ServerScriptService", och välj "Insert object..." och välj "Script" och namnge den till "KillLoader"

Scripta Nyckeln

 1. Expandera "Workspace", "BeginnerScriptingGameKit", "Obby2", och högerklicka på "Key" och skapa ett "Script". Namge det till "KeyScript".

 2. Ge de här Instruktionerna

script.Parent.ClickDetector.MouseClick:Connect(function(player)
	local key = game.ReplicatedStorage.Key:Clone()
	key.Parent = player.Backpack
end)

 1. Testa att spela och klicka på nyckeln.

Skripta Knappen

När man trycker på knappen ska blåa väggen försvinna.

 1. I Explorerpanelen. Expandera "Workspace", "BeginnerScriptingGameKit", "Obby1", och högerklicka på "Button" och skapa ett "Script". Namge det till "Script".
 2. Ge de här Instruktionerna
script.Parent.ClickDetector.MouseClick:Connect(function(player)
	game.Workspace.BeginnerScriptingGameKit.ButtonDoor.CanCollide = false
	game.Workspace.BeginnerScriptingGameKit.ButtonDoor.Transparency = 1
	
	wait(120)
	
	game.Workspace.BeginnerScriptingGameKit.ButtonDoor.CanCollide = true
	game.Workspace.BeginnerScriptingGameKit.ButtonDoor.Transparency = 0
end)

 1. Testa att spela och klicka på nyckeln.

Resten

https://www.youtube.com/watch?v=kHnb0qpgzWM&t=534s