Teleporteringsvirvel

Den här övningen teleporterar spelaren till en angiven position när de klickar på plattformen. Du kan ändra teleportPosition-variabeln för att bestämma vart spelaren ska teleporteras.

  1. Öppna Roblox Studio och skapa ett nytt Baseplate-projekt

  2. Använd "Part"-objekt för att skapa en enkel plattform i luften. T.ex. så här:

  1. Lägg till ett Script till "Plattform"

  2. Öppna skriptet och använd följande kod:

local function teleportPlayer(player)
	local teleportPosition = Vector3.new(0, 10, 0) -- Ändra denna position för att bestämma vart spelaren ska teleporteras

	player.HumanoidRootPart.CFrame = CFrame.new(teleportPosition)
end

local function onBlockTouched(otherPart)
	-- Kontrollera om det är spelarens karaktär som rör vid blocket
	local character = otherPart.Parent
	if character:FindFirstChild("Humanoid") then
		-- Teleportera karaktären
		teleportPlayer(character)
	end
end

script.Parent.Touched:Connect(onBlockTouched)

Denna kod teleporterar spelaren till en angiven position när de rör vid plattformen. Du kan ändra teleportPosition-variabeln för att bestämma vart spelaren ska teleporteras.

  1. Spara skriptet och tryck på "Play" (Spela) -knappen för att testa övningen.

När spelaren rör vid plattformen teleporteras de till den angivna positionen. Detta ger en interaktiv och rolig upplevelse där spelaren måste försöka undvika plattformen för att inte bli teleporterad.

Du kan anpassa övningen genom att lägga till fler plattformar, hinder eller andra interaktiva element för att skapa en mer utmanande övning. Se till att experimentera och vara kreativ med design och funktionalitet för att ge en rolig upplevelse för spelaren.