Scripta

Nu ska du skapa ett nytt script för att testa på variabler och funktioner och debuggern.

  1. Öppna Roblox Studio och skapa ett nytt Baseplate-projekt

  2. I Explorerpanelen väljer du objektet "ServerScriptingService". Fråga om du behöver hjälp att hitta.

  3. Högerklicka på "ServerScriptingServive"-objektet i Explorerpanelen och välj "Insert object...".

  4. Välj Script från listan över tillgängliga objekt. Detta kommer att skapa ett nytt script. Fråga om du behöver hjälp.

  5. Sätt namnet på scriptet till "Testing", eller något liknande.

Skriv följande kod i skriptredigeraren:

-- Printa heltalet 1
print(1)
-- Printa texten/stängen "1"
print("1")-- Skapa en variabel "a" och tilldela dentexten/strängen 10
a = "10"
print(a)

-- Tilldela vaiabeln a heltalet 10
a = 10
-- Skriv ut innehållet i variabeln a, dvs heltalet 10
print(a)

-- Skriv ut texten/strängen a 
print("a")

-- Skapa en variabel b och tilldela den heltalet 10
b = 10
-- Skriv ut summan av innehållet i a och innehållet i b
print(a + b)

-- Skriv ut texten/strängen 
print("a + b")

-- Skapa en variabel c och tilldela den värdet av summan av 1 och b.
c = a + b
print(c)

-- Iterera 10 gånger
for i = 1, 10 do
	print(c)	
end

-- Funktionsdeklaration; en funktion som heter sum, och som tar två argument a och b
local function sum(a, b)
	-- Funktionskroppen
	c = a + b
	return c
end

-- Anropar funktionen, med två parametrar
d = sum(a, b)
print(d)


-- Funktionsdeklaration; en funktion som heter isEventOrOdd, och som tar ett argument number
function isEvenOrOdd(number)
	-- Kolla om talet är jämtdelbart med 2
	if number % 2 == 0 then		
		return "Even"
	else

		return "Odd"
	end
end

-- Exempel på anrop 
local result1 = isEvenOrOdd(7)
local result2 = isEvenOrOdd(10)


print(result1)
print(result2)
  1. Spara skriptet, så här ska det se ut:
  1. Nu, ska vi sätte en "breakpoint