Roblox Studio

  1. Starta Roblox Studio, och välj "Baseplate".
  1. Roblox Studio är ett avancerat verktyg för att skapa spel, och innehåller många olika delar. Här är några viktiga
  • Home : Du ska välja Home och alltid vara på Home när du programmerar de här övningarna.
  • Part: Här kan man skapa parta
  • Play
  • Explorerpanelen
  • Propertiespanelen
  • Outputpanelen
  • Tabbar