Kill Block

Ni ska vi skapa ett program med ett block som man dör om man rör vid.

För att skapa en övning i Roblox Studio där spelaren dör när de rör ett block, kan du följa följande steg:

  1. Öppna Roblox Studio och skapa ett nytt Baseplate-projekt

  2. I Explorerpanelen, högerklicka på "Workspace" och välj "Insert Object..." och sedan "Part" för att skapa en ny del.

  3. Markera den nya delen och ge den ett passande namn i "Properties"-panelen, t.ex. "DeathBlock".

  4. Ändra färgen på delen genom att klicka på "BrickColor" och välja en färg.

  5. I Propertiespanelen, expandera "Collision" och ställ in "CanCollide" till "true" för att göra delen krockbar.

  6. Klicka på "+" bredvid "Part" i Explorerpanelen för att expandera delen, och välj "Insert Object..." och sedan "Skript" för att skapa ett nytt skript.

  7. Dubbelklicka på den nya skript-komponenten för att öppna kodredigeraren.

  8. I kodredigeraren, ta bort den befintliga koden och ersätt den med följande kod:

local function onBlockTouched(otherPart)
	-- Kontrollera om det är spelarens karaktär som rör vid blocket
	local character = otherPart.Parent
	if character:FindFirstChild("Humanoid") then
		-- Döda karaktären
		character.Humanoid.Health = 0
	end
end

script.Parent.Touched:Connect(onBlockTouched)

Denna kod definierar en funktion som körs när spelaren rör vid delen. Funktionen hämtar spelarens karaktär och använder sedan BreakJoints() för att "döda" karaktären genom att sätta hälsan till 0..

  1. Spara skriptet genom att trycka på "Ctrl+S" eller klicka på "File" i menyn och välj "Save" (Spara) eller "Save As" (Spara som).

  2. Tryck på "Play" (Spela) -knappen i verktygsfältet för att testa övningen. När spelaren rör vid DeathBlock-delen kommer deras karaktär att dö.