Click Block

 1. Öppna Roblox Studio och skapa ett nytt Baseplate-projekt

 2. I Explorerpanelen väljer du objektet "Workspace".

 3. Högerklicka på "Workspace"-objektet i Explorerpanelen och välj "Insert object...".

 4. Välj en Part (t.ex. "Part") från listan över tillgängliga objekt. Detta kommer att skapa en ny del i spelvärlden.

 5. Med den nya delen vald, hitta egenskapen "Position" i "Properties"-panelen och ställ in den på en specifik position i spelvärlden (t.ex. Vector3.new(0, 5, 0)).

 6. I Workspace, högerklicka på delen och välj "Insert object..." igen.

 7. Den här gången väljer du ett "ClickDetector"-objekt från listan. Detta kommer att skapa en klickdetektor på delen.

 8. I Workspace-panelen, höger klicka på "+"-knappen bredvid "Click Detector"för att skapa ett nytt Skript kopplat till händelsen.

Skriv följande kod i skriptredigeraren:

local function onClick()
	print("Delen klickades på")
end


script.Parent.MouseClick:Connect(onClick)
 1. Spara skriptet, så här ska det se ut:
 1. Nu, när du kör spelet genom att klicka på play, bör du kunna klicka på delen i spelvärlden, och det kommer att skriva ut meddelandet "Delen klickades!" till Otput-panelen i Roblox Studio.

Nu ska vi testa på loopar, dvs att man kör samma instruktion(er) flera gånger, tills ett villkor är uppfyllt.

 1. Välj skriptet och ändra innehåller till
local function onClick()
	
	local part = script.Parent.Parent
	for i = 1, 5 do
		part.BrickColor = BrickColor.Random()
		wait(2)
	end	
end

script.Parent.MouseClick:Connect(onClick)
 1. Så här ska det se ut

 2. Nu, när du kör spelet genom att klicka på play, bör du kunna klicka på delen i spelvärlden, och färgen kommer ändras till en slumpmässig färg och vänta. Fråga om du behäver hjälp.