Introduction

 1. Se till att Python är installerat. Se Installationsanvisningar Python.
 2. Öppna 'Idle', genom att trycka på Micosoft tangenten och skriv 'Idle'.
 3. Skapa en ny fil, och namge den till t.ex. 'mytest.py'.
 4. Prova att skriva in de här instruktionerna och testa.
a = 3 + 5
b = (a * a) - a - 1
c = a * b

if(a < 0):
  print('a < 0')
  print(c)
else:
  print('a är inte mindre')
  print(c - a)

print('programmet är klart')

Notera indenteringen!! Det gör att Python förstår vilka Instruktioner som ska utföras om de olika villkoren är sanna, respektive falska. T.ex. om a < 0 så kommer Python att utföra de Instruktioner som är markerade med grön färg i bilden härunder, dvs båda Instruktionerna som är indenterade. De två röda Instruktionerna kommer utföras om a >= 0.