Gör en Gissningslek

Nu ska vi göra en Gissningslek, som är bra att göra om man vill lära sig om variabler, villkor etc.

Det här ska vi göra:

 1. Skapa en ny fil i som du kan skriva in dina Python instruktioner i, namge filen.

 2. Skapa en variabel som ska innehålla ett slumpmässigt valt tal mellan 1 och 10.

 3. Repetera de här stegen tills man gissar rätt eller överstiger antalet tillåtna försök.

  3.1. Låt Spelaren gissa.

  3.2. Kolla om det är rätt gissat. I så fall skriv ut "Du vann!!" och avsluta.

  3.3. Kolla om gissnigen var för högt. Skriv i så fall ut ledtråd.

  3.4. Kolla om gissningen var för låg.

1. Skapa en ny fil i som du kan skriva in dina Python instruktioner i, namge filen.

Börja med att skapa en ny fil, med filändelsen '.py', t.ex. 'gissningslek.py'

Skriv in det här i filen och spara.


import random

2. Skapa en variabel som ska innehålla ett slumpmässigt valt tal mellan 1 och 10.

Lägg till instruktionerna som inte är utgråade i filen (de andra har du redan skrivit in) och spara. Testa!!


import random

num = random.randint(0, 10)

3. Repetera de här stegen tills man gissar rätt eller överstiger antalet tillåtna försök.

Lägg till instruktionerna som inte är utgråade i filen (de andra har du redan skrivit in) och spara. Testa!!


import random num = random.randint(0, 10)

correct_guess = False attempt = 4 while attempt > 0 and not correct_guess:

3.1. Låt Spelaren gissa.

Lägg till instruktionerna som inte är utgråade i filen (de andra har du redan skrivit in) och spara. Testa!!


import random num = random.randint(0, 10) correct_guess = False attempt = 4 while attempt > 0 and not correct_guess:

guess = int(input('Enter Number: '))

Glöm inte indentering!!

3.2. Kolla om det är rätt gissat. I så fall skriv ut "Du vann!!" och avsluta.

Lägg till instruktionerna som inte är utgråade i filen (de andra har du redan skrivit in) och spara. Testa!!


import random num = random.randint(0, 10) attempt = 4 correct_guess = False while attempt > 0 and not correct_guess: guess = int(input('Enter Number: '))

if guess == num: correct_guess = True print('Du vann!!')

3.3. Kolla om gissnigen var för högt. Skriv i så fall ut ledtråd.

Lägg till instruktionerna som inte är utgråade i filen (de andra har du redan skrivit in) och spara. Testa!!


import random num = random.randint(0, 10) attempt = 4 correct_guess = False while attempt > 0 and not correct_guess: guess = int(input('Enter Number: ')) if guess == num: correct_guess = True print('Du vann!!')

elif guess > num: print(str(guess) + ' är för högt.\nÅterstående försök: ' + str(attempt)) attempt -= 1

3.4. Kolla om gissningen var för låg.

Lägg till instruktionerna som inte är utgråade i filen (de andra har du redan skrivit in) och spara. Testa!!


import random num = random.randint(0, 10) attempt = 4 correct_guess = False while attempt > 0 and not correct_guess: guess = int(input('Enter Number: ')) if guess == num: correct_guess = True print('Du vann!!') elif guess > num: print(str(guess) + ' är för högt.\nÅterstående försök: ' + str(attempt)) attempt -= 1

elif guess < num: print(str(guess) + ' är för lågt.\nÅterstående försök: ' + str(attempt)) attempt -= 1

Så här ska det se ut i sin helhet


import random
num = random.randint(0, 10)
attempt = 4
correct_guess = False
while attempt > 0 and not correct_guess:
  guess = int(input('Enter Number: '))
  if guess == num:
    correct_guess = True
    print('Du vann!!')
  elif guess > num:
    print(str(guess) + ' är för högt.\nÅterstående försök: ' + str(attempt))
    attempt -= 1
  elif guess < num:
    print(str(guess) + ' är för lågt.\nÅterstående försök: ' + str(attempt))
    attempt -= 1
  else:
    print('Something went wrong!')
    break

Bra jobbat om du kommit så här långt!!