Rita med Turtle

Turtle är ett bibliotek med färdiga instruktioner för att skapa och styra en liten Turtle på skärmen.

Ser du den lilla Turtle 😃 Den kan man styra och ge instuktioner, t.ex. för att rita saker.

1. Skapa en Turtle.

Skapa en ny fil, och skriv in de här instruktionerna.


import turtle
s = turtle.getscreen()
t = turtle.Turtle()
input('Vänta med att stänga programmet så att vi kan se Turtle.')

Spara, testa och kolla vad som händer. Fråga om det är nått 😃

2. Styr Turtle

Man kan ge Turtle instruktioner för att flytta sig på skärmen.

Skriv in de här instruktionerna för att testa.


import turtle s = turtle.getscreen() t = turtle.Turtle()

t.goto(100, 100) t.forward(100) t.right(90) t.forward(100) t.right(90) t.forward(100) t.right(90) t.forward(100)

Här kan du läsa mer om vilka instruktioner som du kan ge https://www.geeksforgeeks.org/turtle-programming-python/

Övningar

  • Prova de här instruktionerna

t.begin_fill()
t.fd(100)
t.lt(120)
t.fd(100)
t.lt(120)
t.fd(100)
t.end_fill()