Variabler

Här är en övning som visar likheterna med att skapa variabler och läsa och skriva till dem.

Scratch

  1. Öppna Scratch och skapa ett nytt projekt.

  2. Skapa en ny sprite (t.ex. genom att importera en karaktär eller rita din egen).

  3. Dra och släpp följande Instruktioner på Spritens Skriptyta:

  1. Klicka på den gröna flaggan för att köra programmet.

När koden körs kommer spriten att gå framåt och öka "count"-variabeln med 1 i varje iteration av "repeat"-loopen. Räknevärdet kommer att visas med hjälp av säg-blocket, vilket visar hur många gånger spriten har rört sig framåt.

Den här övningen visar hur variabler kan användas i Scratch för att spåra och uppdatera värden, liknande Minecraft: Education Edition-övningen. Genom att jämföra de två övningarna kan du observera likheterna i att använda variabler för att styra åtgärder och visa information, trots skillnaderna i programmeringsmiljöerna.

Minecraft

  1. Skapa en ny värld i Minecraft: Education Edition.

  2. Öppna "MakeCode"-redigeraren genom att trycka på "C" på ditt tangentbord.

  3. Dra och släpp följande Istruktioner på Skriptytan:

  1. Kör instruktionerna genom att klicka på gröna pilen.

När koden körs kommer agenten att gå framåt och öka "count"-variabeln med 1 i varje iteration av "repeat"-loopen. Du kan observera räknevärdet som visas i chatten, vilket visar hur många gånger agenten har flyttat framåt.

Den här övningen belyser användningen av variabler, deras initialisering och inkrementering, samtidigt som den betonar likheten i hur variabler används i programmering över olika plattformar som Scratch och Minecraft: Education Edition.