Från Scratch till Python (för nybörjare i Python)

Här ska vi testa på Python programmering. Vi kommer att lära oss om:

Vi kommer att ta avstamp i Scratch, och vår förhoppning är att det ska göra det lite enlare och mer tillgängligt att se likheterna i tankesätt.

Det vi vågar lova är att det är bra att ha lite tålamod med sig själv och Python, för ibland förstår inte Python vad man menar. Det räcker med att man stavar det minsta fel. De utmaningarna slipper man när man programmerar i Scratch, där alla Instruktioner är färdiga att använda. I Python behöver man skriva varje Instruktion, och då är det lätt att stava fel.

Då är det bra med tålamod 😃

Vi hoppas att det här materialet ska bara användbart i undervisningen, men vi tar gärna emot feedback som kan göra det mer användbart.