Från Scratch till Python (för nybörjare i Python)

Villkor

Här är ett exempel på ett villkorsuttryck:

Om det regnar ute, ta med paraplyet. Annars lämna paraplyet hemma.

Minns ni hur man skriver uttryck in Scratch, man kan avända de här Instruktionerna:

Ser ni att det finns ett litet hål i varje Instruktion, som har en speciell form. Instruktioner som passar i det hålet, kan vara sanna eller falska (precis som det är sannt eller falskt huruvida det regnar).

Vi passar på att visa några Instruktioner som kan vara sanna eller falska:

Säg att vi vill testa på hur Villor och Villkorsuttryck funkar i Scratch, då kanske vi gör nått sånt här:

För att belysa likheter, så varför inte göra samma sak i Python:

Prova att skriva in de här Instruktionerna.

a = 3 + 5
b = (a * a) - a - 1
c = a * b

if(a < 0):
    print('a < 0')
    print(c)
else:
    print('a är inte mindre')
    print(c - a)

print('programmet är klart')

Notera indenteringen!! Det gör att Python förstår vilka Instruktioner som ska utföras om de olika villkoren är sanna, respektive falska. T.ex. om a < 0 så kommer Python att utföra de Instruktioner som är markerade med grön färg i bilden härunder, dvs båda Instruktionerna som är indenterade. De två röda Instruktionerna kommer utföras om a >= 0.

Instruktionerna utförs uppifrån och ner, men kan variera beroende på villkoret kommer vi skriva ut olika saker.

Här finns en länk till YouTube som beskriver Villkor.

Prova gärna på egen hand, genom att öppna IDLE.