Från Scratch till Python (för nybörjare i Python)

Loopar/Repetition

Nu ska vi prata om loopar, eller repetition av instruktioner. För att introducera konceptet, så har användning av listan.

On ni mins från Scratch, låt oss säga att vi har en lista med heltal:

Här har vi en Lista, som heter lista-med-heltal, som har längden 5 och innehåller heltal,

Om vi ska få en Sprite att säga alla talen, så behöver vi gå igenom listan, eller Loopa/Iterera som man säger när man kodar.

Så här gör man in Python, hoppas ni kan se några konceptuella likheter. Det är samma tankesätt, men uttrycken skiljer sig åt lite.

Säg att vi har en lista med heltal, och vill skriva ut varje element i listan.

lista-med-heltal = [1, 2, 4]
for i in lista-med-heltal:
    print(i)

De här Python instruktionerna betyder, att för varje element (variabeln i) i listan [1, 2, 3, 4] skriv ut innehåller i i.

Lek med tanken att vi vill summera alla heltalen mellan 1 och 10. Då kan vi köra de här instrktionerna.

sum = 0
for i in [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10]:
    sum = sum + i
    print(sum)

Vad är skillnaden i det här programmet jämför med programmet ovan?

Vi rekommenderar att du går igenom varje instruktion i exemplet ovan, så att du förstår precis vad som händer. Vi finns här om det är någon som du vill fråga.

Prova att göra samma sak i Scratch för att se likheter och skillnader.

Här finns en länk till YouTube som beskriver hur man räknar upp elementen i Listor.