Från Scratch till Python (för nybörjare i Python)

Övningar

Ta reda på det minsta talet i listan.

Skriv en funktion som hittar minsta talet och skriver ut det.

listan = [3, 45, 6, 77, 3, -4, 5]

Ta reda på det största talet i listan.

Skriv en funktion som hittar största talet och skriber ut det.

listan = [3, 45, 6, 77, 3, -4, 5]

Räkna ut medelvärdet av talen i listan.

Skriv en fuktion som räkna ut medelvärdet av talen i listan.

listan = [3, 45, 6, 77, 3, -4, 5]

Generera Fibonacci nummer.

Fibonacci talen kan man generera genom att börja med listan

fib = [0, 1]

nästa tal i listan får man genom att summera de två föregående talen.

Kolla om du kan generera de 20 första Fibonacci talen.