Från Scratch till Python (för nybörjare i Python)

Lista

Vi börjar med att introducera Listan. Listan är ett väldigt användbartsätt att lagra data.

Skapa en lista

Om ni va med på kursen före lunch minns ni att man skapr Listor i Scratch, så här:

Prova gärna om ni har tid i Scratch att lägga ut de här Instruktionerna på skriptytan och testa.

Okej, över till Python. Så här skapar man en lista i Python:

lista-med-heltal = [1, -7, 0, 0, 5, 10]

Dvs, listan innehåller heltal (1, -7, 0, 0, 5, 10), och kan refereras med variabelnamnet min-lista-medheltal.

En YouYube om hur man skapar Listor i Scratch respektive Python.

Referera poster/element i en Lista

Varje element/post i listan kan refereras så här i Scratch

Prova gärna. Kom ihåg att man kan köra Instruktioner genom att klicka på dem.

I Python då, jo så här refererar man element/poster i en lista:

print(lista-med-heltal[0])
print(lista-med-heltal[1])
print(lista-med-heltal[2])
print(lista-med-heltal[3])
print(lista-med-heltal[4])
print(lista-med-heltal[5])

En sak som är värt att notera, är att första elemetet/posten har position/index 1 i Scratch, men 0 i Python.

Prova gärna på egen hand. Det är då man lär sig bäst.

En YouYube om hur man refererar elelent i Listor i Scratch respektive Python