Från Scratch till Python (för nybörjare i Python)

Egna Block och Funktioner

Jag gissar att ni hört talas om funktioner, som är ett begrepp både inom matte och programmering.

En funktion är en abstraktion, som tar en inmatning och producerar ett (och endast ett) resulat för varje inmatning..

Ni har säkert många bra exempel på användbara funktioner. Men här kommer ett exempel för att visa hur notationen ser ut. Man kan räkna ut priset på godis genom att använda de här funktionen:

y = f(x) = (3*x / 40) - 2

där

  • y, en funktion f(x), som ger priset i kronor.
  • x är mängden godis i g

Vi tar och skriver ner några av relationerna i en tabell:

x = godismängden i g y = f(x) = godiskostnaden i kr
100 5,50 kr
200 13 kr
500 35,5 kr
1000 73 kr

Sådär, nu har vi lite att jobba med.

Hur kan vi beräkna godispriset i Scratch? Jo, sä här kan man göra.

Prova på egen hand.

Okej, det var Scratch. Nu testar vi och för samma sak i Python, och kollar på likheterna. Men vi börjar från början, med att skapa (definiera) en funktion som kan skriva ut meddelande "Hej, från funktionen!" i consolen.

def my_function():
  print("Hej, från funktionen!")

För att definiera funktionen använder vi instriktionen def, och ger den ett namn my_function. Som vi paratade om i början kan man också mata in argument till en funktion som parametrar till funktionen, det anger man i (). I det här exemplet är parameterlistan tom (), dvs funktionen tar inga argument. Sen skriver vi in Instruktionen :, som talar om för Python att här börjar definitionen av den. I vårt enkla exempel skriver funktionen ut (print) på skämen.

För att anropa funktionen, så skriver man funktionens namn, som en Instruktion.

my_function()

Prova gärna att

  • Skapa/Definiera funktionen ovan
  • Anropa funktionen.
def my_function():
  print("Hej, från funktionen!")


my_function()

Nu har vi lite mer koll på vad fuktioner är och hur man använder dem. Vi testar godisprisfunktionen.

def godis_priset(amount_in_gram : int):
  return (3*amount_in_gram / 40) - 2

price = godis_priset(1000)

print(price)

Nu vet vi lite mer om funktioner och hur man kan använda dem när man programmerar.

Här kan ni lära mer om Egna Block och Funktioner