Fördjupa dig i Scratch

Listor

Listan är en väldigt användbar datastruktur när man programmerar. Med begreppet datastruktur så menar man sätt att lagra och hur man använder den. En lista inom programmering matchar väldigt bra mot en lista som vi använder den till vardags.

Man skapar en lista genom att klicka på "Skapa en lista"

Så här ser en lista ut i Scratch, den visas på scenen när man skapat den.

Här har vi lagt in några poster i listan (Grej1, etc), med den här instruktionen.

Dvs, en lista kan refereras till av en variabel (MinLista). Lista innehåller poster, som man kan lagra grejjer i. Varje post kan också refereras, via en position i Listan.

Listan MinLista, innehåller "Grej1" som första post, och kan refereras men position 1 med den här Instruktionen:

Nu har ni fått se lite vad en lista är, och vilka Instruktioner man kan utföra på en lista:

  • Skapa en lista.
  • Lagra poster i listan.
  • Referera till poster i listan med hjälp av dess position

Man kan göra fler saker (se bilden här under). Se om du kan lista ut vad instriktionerna på bilden gör.

Man kan också räkna upp innehållet i en lista, så här:

OM du vill testa några av instruktionerna finns ett mallprojekt här som du kan remixa.

Projektmall för att testa insruktioner som opererar på listor

Lite längre YouTubevideo, som handlar om Listor

Förslag på övningar

  1. Skapa en lista, och lägg in 5 färger. Ställ en Sprite på Scenen och få den att säga alla färgerna i listan.

Här är en mall att utgå ifrån

  1. Skapa en lista, och lägg in 5 heltal. Räkna sen ut medelvärdet.

Här är en länk till ett projekt i Scratch som du kan använda som mall för att komma igång

  1. Skapa en lista, och lägg in 5 heltal. Räkna sen ut det tal som är högst.
  2. Skapa en lista, och lägg in 5 heltal. Räkna sen ut det tal som är lägst.
  3. Kolla om du kan göra en app som man kan använda när man reser med bil och möter andra bilar i trafiken. Med appen ska kunna mata in färgen på en bil som man möter. Antag till exempel att man möter ett gul bil, då ska man mata in det och appen ska komma ihåg det.