Fördjupa dig i Scratch

Funktioner eller Egna Block

Nu ska vi testa på funktioner, eller "Egna Block" som det heter i Scratch. En funktion är ett begrepp inom både matte och programmering. Jag tror att det är mer strikt inom matten vad som får kallas en funktion, med det är detaljer i sammanhanget.

Inom programmering är en funktion en abstraktion som utför en sak.

T.ex är Instruktionen "Gå X steg" en Funktion.

Det är en abstraktion, som består av många underliggande instruktioner (som 1-or och 0-or) i datorns minne.

En funktion kan ta en INput Parameter, t.ex. antalet steg som Spriten ska flytta sig på skärmen. Därefter utför funktionen det som den ska göra, dvs flytta Spriten på Scenen.

Egna Block och Funktioner

Man kan skapa Egna Block eller Funktioner, om man behöver. Här kommer några exempel på Egna Block/Funktioner som man skulle kunna skapa.

  • få en sprite att hoppa
  • räkna ut arean på en rektangel
  • räkna ut arean på en rätvinklig triangel
  • Omkretsen på en cirkel ( Pi * d)

Här är ett eget block som räknar ut godispriset:

Vi testar att göra ett Eget Block som räknar ut arean av en Kvadrat.

Här är en video som beskriver hur man gör när man Skapar, Definierar och Anropar Funktioner eller Egna Block.

En 3 och en halv minut YouTube som handlar om Egna Block eller Funktioner

Övningar

  1. Definiera en Funktion/Eget Block som räknar ut arean på en triangel.
  2. Definiera en Funktion/Eget Block som räknar ut arean på en cirkel.
  3. Definiera en Funktion/Eget Block som får Sprite katten att Hoppa.