Likheter mellan Scratch och Minecraft

Här samlar vi material som visar på likheterna mellan Scratch och Minecraft.

Körschema 3 timmar

 • Hälsa välkomna, och presentera oss. (5min)
 • Visa hur man Flyttar på en Sprite i Scratch och Agenten i Minecraft. (10min)
 • Öva på att Flytta. Flytta på en Sprite i Scratch och Agenten i Minecraft (30 min)
 • Visa Händelser och Meddelanden. (10 min)
 • Öva på Meddelanden och Händelser. Meddelanden och Händelser (30 min)
 • Visa hur man gör Villkor och Villkorsuttryck. (10 min)
 • Öva på Villkor och Villkorsuttryck. Villkor och Villkorsuttryck (30 min)
 • Öva fritt. (30 min)
 • Visa för varandra. (30 min)
 • Extra övning

 • Visa vad en Variabel är. (10 min)
 • Öva på Variabler. Variabler (30 min)

Övningar